نیوه روی گه رمی روژیکی به هار

له ژیر هه تاوی ریگای زریبار

 

مندالی مل کز٬چوخه و رانک شر

ریگا ده پیوی٬په شیو و دل پر

 

بی وچان ئه روا و٬هه نگاو هه ل ده گری

به گوی چوخه که ی٬ ئاره قی ئه سری

 

نه ختی نانه ره ق٬ له توی جامانه

بونه ته توشوی٬ ئه و به سته زمانه

 

بو تیکوشانی روژی ماسی راو

نه ختی شریت و توری پورتوکاو

 

له گه ل قولاپی کون و ژه نگ هیناو

هیناویه  ئه مروش بیانخاته ئاو

 

ئه روات و جار جار له چولی ری دا

ئه زرینگیته وه ده نگی له گوی ی دا:

 

هیوا خیراکه٬ خوا نه ت هینی تو

حه و  روژه ئه روی ٬ ده س خالی دیتو

 

ئه مجار بی ماسی٬ نه یته وه بو شار

ئه ر بوت نه گیرا٬ خوت خه زریبار

 

ئه روات و له نیو درک و دالی ری

کلاش کونی تاو تاو ٬ ئه کنری له پی

 

بی وچان ئه روا و هه نگاو هه ل ده گری

به گوی چوخه که ی ٬ ئاره قی ده سری

 

جاری بولاری ٬ ورد ئه بیته وه

ملوانکه یه کی شین ئه دوزیته وه

 

به چاکی چوخه ی ٬ خاکی لا ئه با

ئه روات و جار جار سه رنجی ئه دا

 

بی وچان ئه روا و هه نگاو هه ل ده گری

به گوی چوخه که ی ئاره قی ده سری

 

کاتی ئه گاته ئاوی زریبار

دیته گوی ده نگی٬ شه پول و لیوار

 

دوو فرمیسکی داخ ٬ دینه گوی چاوی

سووکی ئه شورین٬ گونای سوتا وی

 

ئه لی: زریبار٬ چه ن پاریمه وه

له م لیوارانه ت بسوریمه وه

 

حه و روژه ئه م توره م هیناو و بردم

ماسی ت پی نه دام مه یوست کردم

 

باوه ژنیشم کوتویه ئه مجار

ئه ر ماسی ت نه گرت خوت خه زریبار

 

به لکو نه ختی زوو بگه ریمه وه

ملوانکه ی شینم دوزیوه ته وه

 

ده یبه مه وه بو٬ خوشکم ئیواره

ئاخر نیو هاومال ٬ سه ری له خواره

 

زریبار من و خوشکم ٬ هه ژارین

دایکمان نه ماوه٬ باوه ژن دارین

 

خوشکم هه ر خریک فه رمانه بو ئه و

وچانی نیه به یان تاکو شه و

 

هه ر چی ده یبینم ٬ چاوی پر ئاوه

له به ر سه ر ماوه ٬ ده ستی ته زاوه

 

شه وان که ماندوو ٬ دینه وه بو مال

کارمان گریانه و  بیستن قسه ی تال

 

به یان ناهیلی خور سه ر ده ربینی

هه ر یه کمان به ره و ٬ شوینی ئه نیری

 

خوشکی هه ژارم ٬ ده س ئه کا به کار

منیش بو ماسی ٬ دیم بو زریبار

 

خیراکه تو خوا با برومه وه

با ئه م ملوانکه ی زو بو  به مه وه

 

گیرفانم کونه٬ نه ک وا داکه وی

با له ده ستم بی هه تا کو شه وی

 

ئه مروش به وینه ی روژانی پیشو

دیت و شریتی٬ ئه خا هاتوچو

 

هه تا روژ ئه گا٬ داوین خورئاوا

سیبه ری کیوان دینه سه ر ئاوا

 

هیوا هه ر  په نجه ی لی هه لپیکاوه

چاوه ری تور و ده ریا  وه ستاوه

 

تاریکی شه و هات ره نگ ئاوی گوری

هیشتا ماسیه ک نه که وتووه  توری

 

وته ی باوه ژن٬ له و نیوه شه وه

هه روه ها له گوی ی٬ ده نگ ئه داته وه

 

هیوا خیراکه خوا نه ت هینی تو

حه و روژه ئه روی ده س خالی دیتو

 

ئه مجار بی ماسی نه یته وه بو شار

ئه ر بوت نه گیرا خوت خه زریبار

 

زریبار تاریک ٬ شه و سه رد و دلته نگ

هیوا کش و مات وه ستاوه بیده نگ

 

وته ی باوه ژن له و نیوه شه وه

هه روه ها له گوی ی٬ ده نگ ئه داته وه

 

به یان زریبار ته رمی گرتبو

بارانی دوینی شه و لیلی کردبو

 

په لی هه وری ره ش به ئاسمانه وه

له سه ر ئاوی لیل ئه سورانه وه

 

کاتی چه خماخه ٬ لی ئه دا تاو تاو

لاشه ی مندالی ٬ که وتبوو ه سه ر ئاو

 

ملوانکه یه کی شین٬ له نیو ده سیایه

بو کیو ئه روانی٬ ئه لی وریایه

 

نیو ئه و شه پوله ی ٬ ده ور و به ریایه

دوو به چکه ماسی ٬ که وتبونه کایه

 

کاتی که نم نم باران هاته خوار

ئه رژا سه ر سینگی سه ردی زریبار

 

سوکی که وته ری ٬ شه پولی خه مبار

تا لاشه ی هیوای ٬ هینا بو لیوار

 

ملوانکه یش هه روا له چنگیا بو

هیشتاکو له ده س٬ به ری نه دابو

 

زریبار ئه یکوت:زوری کوشابو

به سته زمان ٬ ماسی بو نه گیرا بو

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: اشعار کوردی

تاريخ : جمعه دهم خرداد ۱۳۹۲ | 17:46 | نویسنده : sh00sh00sh |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.